Transformuojanti Mėnulio jaunatis Skorpiono Zodiako ženkle. Saulės užtemimas.

2022 m. spalio 25 d. 13:48 val. Mėnulio jaunatis Skorpiono Zodiako ženkle bus lydima Saulės užtemimo. Šios jaunaties energija kiek kitaip nei įprasta mus gali atgręžti atgal, gali parodyti ne tik potencialą, bet ir nuosmukį, klaidas, pabaigas.

Astrologijos praktikė Ieva

10/25/2022

2022 m. spalio 25 d. 13:48 val. Mėnulio jaunatis Skorpiono Zodiako ženkle bus lydima Saulės užtemimo. Šios jaunaties energija kiek kitaip nei įprasta mus gali atgręžti atgal, gali parodyti ne tik potencialą, bet ir nuosmukį, klaidas, pabaigas.

Su Saulės užtemimu žengiame pro vartus į vadinamą užtemimų koridorių. Trečiojo šių metų užtemimo maksimumas įvyks 2022 m. spalio 25 d. 13:26 val. Tai bus dalinis užtemimas. Dėl atstumo skirtumų Mėnulis pridengia didžiąją Saulės šviesą. Visi trys dangaus kūnai trumpam prasilenkia išsirikiavę vienoje tiesėje, tačiau šio kosminio šokio poveikis jaučiamas dar kelias savaites ar net pusmetį, o pasekmių šleifas gali nusitęsti maždaug aštuoniolikai metų. Ketvirtasis ir paskutinis šių metų užtemimas įvyks 2022 m. lapkričio 8d. Tai bus visiškas Mėnulio užtemimas Jaučio Zodiako ženkle, tačiau Lietuvoje jo nematysime, jo maksimumas vyks vidurdienį, 12:59 val.

Laikotarpis tarp užtemimų yra ypatingos galios metas. Tai tarsi portalas, per kurį galėtume pagreitinti evoliuciją (tačiau ir nuosmukį taip pat). Šie užtemimai gali iškelti karmines situacijas, parodyti praeities sprendimų pasekmes. Ryškiau nei įprastai galime patirti savo darbų, veiksmų ar priešingai, neveikimo padarinius. Šio laikotarpio įvykiai ir situacijos mus skatins tobulėti. Supraskime, kad tai ne atpildas ar bausmė, bet šansas pasirinkti kitą reakciją, kitą veikimo būdą, imtis kitokio sprendimo. Turime galimybę išrišti ar bent atlaisvinti karminius mazgus, tad nesupančiokime jų dar labiau ir ilgam. Net jei prireiks daugiau pastangų – laikykimės moralės, etikos ir dorybių, nepataikaukime ir nenuolaidžiaukime ydoms. Likime stebėtojais, vertinkime vidines būsenas ir išorinius įvykius „per ištiestą ranką“, iš ilgojo laikotarpio ar platesnių horizontų perspektyvos. O jei imamės iniciatyvų, darbų ar pokyčių – veikime keik įmanoma sąmoningiau ir atidžiau įvertindami galimas pasekmes.

Peržvelkime savo užrašines, telefono nuotraukas ar sugrįžkime mintinis į 2022 m. balandžio 30 d. – gegužės 16 d. užtemimų laikotarpį. Užtemimai Skorpiono – Jaučio Zodiakų ženkluose vyko ir 2012 – 2014 metais. Peržiūrėkime, ką pasėjome ir ką užauginome? Šios Mėnulio jaunaties Skorpiono Zodiako ženkle ir Saulės užtemimo temos (pabaigos ir naujos pradžios):
· Pusiausvyra tarp „duoti ir imti“
· Mūsų prisirišimai („ramentai“), priklausomybės, giliausi troškimai (ypač neišpildyti)
· Intymus gyvenimas, intymūs santykiai, gilus ryšys
· Paslaptys, magija
· Pinigai, skolos, paskolos, mokesčiai, bendri finansai
· Galia, asmeninis savęs (vidinis) įgalinimas.

Mėnulis Skorpione ne tik paslaptingas, bet ir labai intuityvus, instinktai ir pasąmonės gelmės tampa labiau apčiuopiamos. Tai laikotarpis kai galime susitikti su savo šešėline puse. Procesas gali būti nelengvas, bet būtinas mūsų augimui ir dvasinei evoliucijai. Jei nebėgsime ir neignoruosime, bet pereisime per savo tamsą, skausmą, baimes, per savo sielos gelmes – su Skorpiono energija galime atgimti naujam gyvenimui, kitokiai gyvenimo ciklo kokybei. Vidinės transformacijos magija labai paprasta, tačiau jos poveikis stulbinantis. Taip sugrįžtama į savo vidinę ašį, į savo vidinės galios buveinę.

Sąmoningai „įdarbinkime“ teigiamas Skorpiono ženklo savybes: drąsą, kryptingą ir kūrybingą aistrą, tyrinėkime (ypač nematerialius dalykus, Visatos paslaptis, nesitenkinkime priimtinu status quo), tikslingai gilinkimės į vieną ar kelis dalykus (neišblaškykime energijos), ieškokime prasmės, įžvalgų, užsiimkime aktyvia fizine veikla, treniruokime ištvermę.

Beje, prie Mėnulio ir Saulės šiuo metu prisijungs meilės ir turto deivė Venera. Ši energija padės mums pokyčiuose būti sau švelniems ir mylintiems, padės kurti grožį, jaukumą ir siekti santykių harmonijos.

Jaunaties ritualus papildykime „Skorpionišku“ elementu: paklauskime savęs, kokios yra mano pačios giliausios, slapčiausios svajonės? Ko iš tiesų yra ištroškusi mano siela? Ar yra mano troškimų, kuriuos slepiu net nuo paties savęs? Ši jaunatis palanki ne tik prisiliesti prie savo esybės, bet ir „pasidarbuoti“ su baimėmis, kurios skiria mus nuo mūsų pačių „šerdies“. Traukime po vieną į dienos šviesą savo svajas, vizijas, planus ir šalia jų rašykime (suvokime), kokiomis baimėmis, įsitikinimais, programomis, atsikalbinėjimais, gėdomis ar nepasitikėjimu apmarinome jų gyvybingumą. Atgaivinkime ir prikelkime naujoje šviesoje savo vidinį pasaulį.

O jei bent fantazijose trumpam leistum sau pagyventi savo svajonių gyvenimą? Jei vis tik leisi – prisimink tą jausmą! Prisimink, kad tuo metu jau leidai sau gyventi širdies vedimu ir pasitikėti Visata, jog tai įmanoma!

O jeigu mūsų intuicija yra vidinė jungtis su Kūrėju, gal ji geriau pažįsta šį pasaulį, net mūsų racionalus protas?

O jeigu tavo paties įžvalgos apie šią jaunatį yra tikresnės nei perskaitytas tekstas?

Prasmingos jaunaties! Šviesos gyvenime!

total lunar eclipse
total lunar eclipse