Saturno atvykimas į Žuvų ženklą

Žvelkime į šį laikotarpį kaip į prasmingą dovaną, su kuria Saturno energija suteiks struktūros ir stabilumo sėkmingai perplaukti Žuvų Zodiako beribį vandenyną ir atrasti jo paslėptus lobius.

Astrologiijos praktikė Ieva

3/5/20232 min read

Mėnulio pilnaties dieną (2023 m. kovo 7 d. 14 val. 40 min.) Saturnas beveik po trijų metų kelionės per Vandenio ženklą įžengs į Žuvų ženklą. Saturnas simboliškai siejamas su branda, atsakomybe, konkrečių tikslų siekimu, reiklumu, apribojimais (ne tam, kad sužlugdytų ar nubaustų, bet kad išgrynintų strategiją ir rezultatyviai koptų tolyn ir aukštyn). Tai svarbių gyvenimo pamokų mokytojas, kuris pasitelkia griežtą iššūkių ir disciplinos metodiką. Saturnas įžengdamas į ženklą įprastai pasireiškia per ženklo srities sukaustymą, apribojimus, askezes. Tačiau jo visos kelionės per ženklą metu paaiškėja, kad tai tebuvo griežtas supurtymas tam, kad išlaisvintų efektyvesnius, rezultatyvesnius ir daug naudingesnius kelius į vieną ar kitą to ženklo sričių raišką. Ribotais suvokiamais galbūt jau nebematome prasmingesnių variantų arba net matydami neturime pakankamai valios pokyčiui įgyvendinti. Saturno energija sugriauna viską, kas nereikalinga, neefektyvu, neveda į aukštesnę realizaciją.

Saturnas 2020 m. kovo mėn. įžengęs į Vandenio ženklą apribojo Vandenio sritis, tokias kaip pavyzdžiui, bendravimas, bendruomenės (karantino suvaržymai), erdvė (skrydžių, kelionių ribojimai), laisvės (veikti, judėti, patekti į tam tikras vietas, reikštis). Tačiau ilgainiui tai atvėrė naujas galimybes, technologinius laimėjimus, inovatyvius būdus bendrauti, kurti ir stiprinti bendruomenių įvairoves, mokytis, tobulintis ir dirbti nuotoliu būdu ir t.t. ir pan.

Žuvų ženklo sritys – dvasingumas, dvasinės praktikos, įkvėpimas, kūryba, menas, muzika, filmai, fotografija ir filmavimas, vizualiniai menai, vaizduotė, intuicija, empatija, atjauta, emocinė jautra, pagalba, humanizmas, labdara, taip pat farmacija, rūpyba, naftos pramonė, vanduo, skysčiai... Negatyvus ir neharmoningas šios energijos pasireiškimas – iliuzijos, svaiginimasis, bet koks bėgimas nuo realybės, ribų nesilaikymas ar aktyvus jų „trynimas“, aukos sindromas, depresyvumas, neveiksnumas, infantilumas, įvairios priklausomybės (įskaitant santykių), bet koks tokiškumas, dvasinis nihilizmas ar perdėta ekstazė.

Saturnas keliaujant per Žuvų ženklą pasaulyje pareikalaus rezultatų ir atsakomybės šiose ir susijusiose srityse. Teks apginti ir pagrįsti padarytus sprendimus ir pasirinkimus.

O mes – ieškokime įsižeminimo, realaus ir apčiuopiamo būdo neįsipainioti į netikrų pranašų pinkles (nesvarbu, ar vidinį nepasitikėjimą, nuoskaudas, pažeidžiamumą ar išorinius kliedesius). Pasiruoškime išgryninti ir integruoti savo dvasines dovanas, nematerialias ir materialias vertybes. Pasinaudokime galimybe sustiprinti savo intuiciją, telepatiją, energijų potencialą, kvantines galimybes, tiesioginį ryšį su Kūrėju, su Visata, su Kosmosu. Tai laikmetis, kada laimėsime ramiai ir kantriai dirbdami, kūrybiškai ir lanksčiai spręsdami iššūkius, su atjauta ir rūpestingumu savyje ir kitame ieškodami dvasingumo ir gilesnės prasmės.

Žvelkime į šį laikotarpį kaip į prasmingą dovaną, su kuria Saturno energija suteiks struktūros ir stabilumo sėkmingai perplaukti Žuvų Zodiako beribį vandenyną ir atrasti jo paslėptus lobius.