Jautrioji Mėnulio jaunatis Žuvų ženkle

Astrologijos praktikė Ieva

3/2/2022

2022 m. kovo 2 d. 19:34 stoja Mėnulio jaunatis Žuvyse. Mėnulis, keliavęs jaunatyse per visą zodiako ratą, prikaupė daugybę patirčių ir išgyvenimų. Pagaliau jaunatis stoja paskutiniame - viską apibendrinančiame ir suvienijančiame - Žuvų ženkle. Per visą šį ciklą, prasidėjusį 2021 m. balandį, tapome brandesni, išmintingesni ir galime įvertinti sukauptus nuopelnus.

Mėnuliui esant Žuvų ženkle tampame jautresni ir labiau pažeidžiami nei įprastai. Siekiame švelnumo, meilės, atjautos, subtilumo, dvasingumo. Tai palankus metas kūrybai, vaizduotės ir fantazijų pasauliams, sapnų analizei, žmogiško altruizmo pasireiškimams ir dvasinėms praktikoms. Taip pat tinkamas metas poilsiui, reabilitacijai, vandens procedūroms, vidinės savijautos bei sveikatos būsenoms pagerinti, vienatvei. Pasąmonė per intuiciją skleidžia savo tylius virpesius, o norint juos pajausti reikalinga vidinė ramybė ir švara. Tokioje būsenoje veriasi sakralus ir pakylėtas ryšys, suvokiama, kad visa yra Viena.

Mėnulio Jaunaties Žuvyse praktikoms ypatingai palanku svajoti, fantazuoti, kurti, perkurti viską, ką tik norime! Energija palaiko aukštus ir pakylėjančius virš kasdienybės tikslus ir vizijas. Tačiau Žuvyse ši energija ypatingai susijusi su visuma, su Dvasia. Tad kurkime svajones aukštesnes už mus pačius! Visoms gyvoms būtybėms, visoms pasaulio kryptims - be jokių apribojimų. Neprašausime niekada pro šalį, jei visą tai užliesime besąlyginės meilės vandenynu.

Ši Mėnulio jaunatis Žuvyse bus jungtyje su didžiosios laimės planeta Jupiteriu. Jupiterio energija suteikia sparnus ir plečia paliestas sritis. Be to, abi Žuvų ženklo planetos, kurios valdo šį ženklą – Neptūnas ir Jupiteris – yra Žuvų ženkle, t.y. savo namuose. Koks svetingas ir garbingas Mėnulio jaunaties priėmimas dvasingiausiame iš visų zodiako būstų! Būtų tiesiog neprotinga tuo nepasinaudoti. Dream BIG! Visata Tave palaiko.

Šiuo metu venkime perdėto emocijų įaudrinimo, iliuzijų šydo, žalingų įpročių, tamsuoliškumo, pasidavimo svetimoms įtakoms. Ypač nepaminkime ir neišduokime meilės, visapusiškos atjautos, švelnumo. Šios jaunaties matematinė lygtis netelpa į logišką jos sprendimą, nes empatiškas, pakylėtas, sakralus santykis su savimi (vienas) ir (plius) kitu (vienas) ar kitais (vienetais) turės būti įvertintas kaip neatsiejama visuma.
1+1+1+1... = (Dangiškas) 1.

school of gray fish
school of gray fish