Pilnatis Mergelėje

Šios pilnaties raktas – dermė žemiškų pareigų ir dangiškų aukštumų. Pusiausvyra tarp kasdieninio darbo, poreikių, galimybių ir aukštesnių siekių, tikslų ar dvasinių patirčių.

Astrologijos praktikė Ieva

3/18/2022

Apie pilnatį ir jos poveikį kalba (ar bent jau pajuokauja) net ir astrologijos skeptikai. Deja, tos kalbos būna ne pagyrimai Mėnulio disko grožiui ar pieno baltumo šviesai. Atvirkščiai, dažniau kalbame apie pakrikusius nervus, „išėjusius pasivaikščioti“ protus, lunatikus, avarijas, blogai gyjančias žaizdas ar pan. Jei skaitai šį tekstą, tikiu, kad kartu galime pakeisti šią tendenciją juodinti, menkinti, ignoruoti ir sąmoningai ar nesąmoningai (su)priešinti žmoniją su vienu iš dangaus šviesulių. Tik pagalvokim, kam tai naudinga? Pačiam žmogui? Abejoju...

Kaip ir viskas šiame pasaulyje, Mėnulio pilnaties energija turi savo šviesiąją ir tamsiąją (gal tiksliau, nepažintąją) puses. Ir tik mūsų pasirinkimas nukreipti dėmesį į vieną iš šių polių nulemia iš kurio požiūrio taško apie tai kalbėsime, galvosime, suvoksime.

Taigi, Mėnulio pilnaties energija savyje turi išbaigimo, kulminacijos, pabaigos (ar kartu ir naujos pradžios) energiją. Tai intensyvi, plečianti jėga. Taip kaip pilnaties metus visa Mėnulio pusė tampa matoma, taip ir Žemėje, aplinkoje, žmogaus pasąmonėje gali būti atveriamos, apšviečiamos paslėptos, nustumtos ar užtamsintos kertelės. Neverta nuo to bėgti, gąsdintis ar tai neigti (nugramzdinti viską dar giliau į tamsą). Priešingai! Verta šiuos cikliškus jėgos momentus išnaudoti kryptingai. Apsimoka šią Visatos energiją panaudoti savo tikslams.

Mėnulio Pilnatis Mergelėje Lietuvoje stos 2022 m. kovo 18 d. 09:17 val. Šiame zodiako ženkle pilnatis apšviečia daug detalių, smulkių, praktiškų reikalų, darbų darbelių, faktų, informacijos, ypač susijusių su sveikata, sveiku gyvenimo būdu, dienos režimu, mityba (ypač detoksikacija), farmacija. Padidėja tvarkos, švaros poreikis, pasidarome reiklesni precizikai ir kruopštumui. Atsiranda daugiau dinamikos, rodos, net pats gyvenimo tempas pagreitėja. Tuo pačiu atsiranda didesnis poreikis rūpintis kitais, pasitarnauti ir tarnauti. Susitvarkius, apsivalius savo širdis ir protus galėsime tinkamai pasirūpinti, pirmiausiai, savimi, tada ir kitais.

Šią Mėnulio pilnatį Mergelėje Mėnulis stovi priešais Saulę Žuvyse. Tad laikotarpio energija taip pat susijusi ir su intuityvia, altruistiška, dvasinga ir sakralia Žuvų ženklo simbolika. Čia ypač laki vaizduotė, informatyvūs sapnai, stipri empatija, subtilus meno, kūrybos pasaulių pasireiškimas. Čia skleidžiasi besąlyginė Dieviškoji meilė. Lyg to dar būtų maža – Saulė Žuvyse ne viena, kartu su visa svita – Neptūnu, Jupiteriu ir Merkurijumi. Tai reiškia, kad minėtų energijų poveikis bus gilesnis, didesnis, plečiantis, tačiau kartu ir aiškiau suprastas, įsisąmonintas. Tai labai palanku idėjoms, mintims, kurios yra labai didelės, susijusios su didelėmis grupėmis ar net visa žmonija, kurios yra originalios, genialios, intuityviai kylančios, unikalios. Skleidžiasi nuostabi, palaikanti kūrybinė galia: idėjos, planai, svajonės gali būti praktiškai įgyvendintos, realizuotos, pritaikomos susiklosčiusiomis aplinkybėms, detaliai apskaičiuotos, pasvertos, „sutvarkytos ir paleistos į gyvenimą“ atnešti apčiuopiamų rezultatų. Tai labai perspektyvu!

Šios pilnaties raktas – dermė žemiškų pareigų ir dangiškų aukštumų. Pusiausvyra tarp kasdieninio darbo, poreikių, galimybių ir aukštesnių siekių, tikslų ar dvasinių patirčių.

Pasitikime pilnatis sąmoningai atsigręžę į šviesiąsias jos (ir savo) puses.

mountain ranges during nighttime
mountain ranges during nighttime