Mėnulio pilnatis Dvyniuose

Mėnulio pilnatis Dvyniuose įvyks 2021 m. gruodžio 19 d. 06:35.

Astrologijos praktikė Ieva

12/18/20212 min read

Mėnulio pilnatis Dvyniuose įvyks 2021 m. gruodžio 19 d. 06:35.

Šios Mėnulio pilnaties energija kvies bendrauti, burtis draugėn, norėsis susitikti ir kalbėtis apie kažką malonaus ir lengvo. Tai labai visuomeniška Mėnulio pilnatis. Dvyniai simbolizuoja įvairius ryšius, komunikaciją, dinamiką, judėjimą, intelektą, žinias, faktus, informaciją, smalsumą, tarpininkavimą, draugiškumą ir prieinamumą. Mėnulio pilnatis šias sritis taip pat apšvies ir mūsų vidiniame pasaulyje. Stebėkite, ar pasąmoniniame lygmenyje jos reiškiasi harmoningai? Ar nežiūrime į jas pro susikurtus šydus? Gal kažkas prašosi didesnio dėmesio ir priėmimo?

Dvyniai – taip pat ir pasirinkimo, kito požiūrio kampo simbolis. Gali naujoje šviesoje išryškėti įsisenėję dalykai, kuriuos būtų ne pro šalį iš naujo peržvelgti, įvertinti naujus aspektus, atsinaujinti. Visada yra pasirinkimas!

Ši Mėnulio pilnatis yra palankiame ryšyje su didžiosios laimės planeta – Jupiteriu. Tai pozityvus postūmis ir plėtros galimybės visoms dvynių srities veikloms, kurias esate pradėję ar vykdote šiuo metu. Gali kilti genealių idėjų, įkvėpimo, sėkmingo „brainstorming‘o“ ir, bendradarbiaujant su kitais, gali būti palanku visa tai įgyvendinti. Beje, Mėnulis yra atsakingas ir už mūsų jausmus, todėl emocijų pasireiškimo amplitudė gali taip pat padidėti.

Mėnulio pilnatys visada yra opozicijoje Saulei, kuri šiuo metu yra Šaulyje. Taigi, galimas susipriešinimas tarp autoriteto, valdžios, įtampa tarp skirtingų vertybinių sistemų ar ideologijų.

Dėl vėliau gruodžio mėnesį įvyksiančių intensyvių astrologinių įvykių pravartu būti apdairesniems, neišlaidauti, pasitelkti kantrybę ir išmintį, ypač santykiuose.

Raktas darniai Mėnulio pilnačiai – atjauta ir siekis per bendrystę sukurti ne tik pakylėtą asmeninę laimę, bet visuotinę (žmonijos, Žemės) didžiąją laimę. Juk visi esame kūrėjai, tad naudokime kryptingai ir pozityviai savo galias ir vizijas. Šviesa visada įveikia tamsiausią metų laikmetį!

 

full moon under white skies
full moon under white skies