Mėnulio Jaunatis ir Saulės užtemimas Šaulyje

Galime atlikti visas jaunaties praktikas ir ritualus. Užtemimų metu jų poveikis gali būti ženkliai didesnis.

12/2/2021

2021 m. gruodžio 4 d. Mėnulio jaunatis (9:43) bus lydima visiško Saulės užtemimo (9:35) Šaulyje.
Tikslus užtemimo pikas netruks nė dviejų minučių, tačiau Saulės užtemimų poveikis jaučiamas dar 6 mėnesius po jo. Užtemimas gali paliesti tokias sritis kaip laisvė, teisingumas, ideologija, įsitikinimai, vertybių sistema, gyvenimo prasmė, mokymas, leidyba, kelionės, užsienis, tarptautiniai santykiai, autoritetas.

Šiuo laikotarpiu siekiant harmonijos ir norit pozityviai išnaudoti pokyčius reikėtų įsikvėpti teigiamomis Šaulio savybėmis – optimizmu, teisingumu, dosnumu, siekti pažinimo, išminties ir idealų. Vengti puikybės, melo, cinizmo.

Galime atlikti visas jaunaties praktikas ir ritualus. Užtemimų metu jų poveikis gali būti ženkliai didesnis.

Šį kartą jaunaties svajonių dienoraštį rekomenduojama rašyti ne tik jaunaties momentu, bet po jos dar savaitę ar daugiau. Turėkime jį prie savęs ir vis pasižymėkime kylančias idėjas, įžvalgas, įrašykime reikšmingesnius įvykius. Šiuo metu galime gauti svarbios informacijos dėl tolimesnės kelio krypties.

Atskirkime nesavas ir primestas idėjas, svetimas teorijas ar prilipusias baimes, klaidinančias iliuzijas. Svarbu iš savo vidinio centro pažvelgti į savo unikalią tiesą, vertybes.

Galime jausti didesnį apsivalymo, prisirišimų, praeities įdirbių peržiūros poreikį – ypač savo įsitikinimuose, vertybių sistemoje. Svarbu nuo to nebėgti, prireikus – paleisti ir atlaisvinti vietą atsinaujinančioms energijoms.

Kol kas geriau ne aktyviai veikti, bet planuoti, kurti vizijas, kurios ilgainiui atneštų ne tik asmeninės naudos, bet prisidėtų prie gražesnio pasaulio, šviesesnės Žemės kūrimo.

Tegul neužtemsta kelias, nušvieskim jį išminties šviesa.

Saulės užtemimai vyksta tik per Mėnulio jaunatis, tačiau ne per kiekvieną iš jų. Saulę užtemdo Mėnulis. Nors Saulės skersmuo yra 400 kartų didesnis už Mėnulio, bet, žiūrint iš Žemės, ji yra nutolusi tiek pat kartų toliau nei Mėnulis, todėl dėl šių dangaus kūnų skirtingų atstumų ir galime matyti Saulės uždengimą Mėnulio šešėliu.

Saulės užtemimas visada ateina po maždaug kelių savaičių, po Mėnulio užtemimo. Šis laikotarpis vadinasi „Užtemimų koridoriumi“.

Senovėje žmonės bijojo dangaus šviesulio užtemimo, tai buvo natūralios tvarkos sutrikdymas. Pasaulio kultūrų mituose ir papročiuose šis reiškinys buvo aiškinamas skirtingai. Pavyzdžiui, Kinijoje dangaus drakonas užpuldavo ir prarydavo Saulę. Žmonės gelbėdavo Saulę mušdami būgnus, skleisdami trankius garsus. Panašiai pasakojama ir Indonezijoje, kad drakonas suėsdavo Saulę, bet nusideginęs liežuvį ją išspjaudavo. Vienoje iš Afrikos genčių buvo pasakojama legenda apie žmonių tarpusavio pykčius ir kovas, kurie persimetė ir į dangų, kur Saulė ir Mėnulis ėmė tarp savęs kovoti ir užtemo. Todėl užtemimų metu einama atsiprašyti, susitaikyti, žmonės buriasi į taikius susiėjimus, kad paskatintų taiką ir tarp dangaus kūnų. Polinezijos mite pasakojama, kad dangaus kūnai užtemimo metu susijungdavo ir taip sukurdavo žvaigždes, kurios nušviečia sugrįžimą į įprastą gyvenimą.

Ieva,
astrologijos praktikė

crescent moon above mountain
crescent moon above mountain