Rožinė pilnatis Svarstyklėse

Pusiausvyros siekianti Mėnulio pilnatis Svarstyklėse

Astrologijos praktikė Ieva

4/16/2022

Mėnulio pilnatys – ciklo kulminacijos, energijos piko, jėgos metas. Dangaus skliaute po truputį ryškėjantis Mėnulis mums suteikia galimybę stebėti jo grožį. Stebėti ir stebėtis. Argi ne nuostabu, kad matome tik vieną Mėnulio pusę? Kad jis sekundžių tikslumu žino, kada patekėti, kada nusileisti? Kada „pilnėti“, kada pradėti „dilti“? O kodėl Žemė turi tik vieną Mėnulį? O kas jeigu jo nebūtų?... Visa laimė, kad jį turime! Ir be kitų jo svarbių mums teikiamų dovanų per jį galime pažinti save, kitus, Visatos paslaptis.

Lietuvoje Mėnulio pilnatis Svarstyklėse stos 2022 m. balandžio 16 d. 21:55 val.
Mėnuliui esant Svarstyklėse ieškome daugiau balanso, harmonijos, grožio, kultūros, estetikos ir etiketo. Esame labiau linkę į kompromisus, siekiame suderinti skirtingas nuomones, prisiderinti. Svarbūs tampa asmeniai ir visuomeniniai santykiai, taip pat santykis su pačiu savimi. Išryškėja teisingumo svarba ir jo siekis pasitelkiant diplomatiją, visuomenines normas ir taisykles, susitarimus. Visa tai skamba, kaip išsigelbėjimas šių dienų aktualijoms! Tačiau Visatos žaidimai su prieskoniais. Mėnulio pilnaties metu Saulė visada yra opozicijoje prieš patį Mėnulį. Saulė ne tik žmogaus horoskope, bet ir Žemės gyvavime yra labai svarbi. (O kas jeigu jos nebūtų?...). Saulė būdama Avino ženkle yra labai stipri, tai lyderio pozicija. Ji nusiteikusi ryžtingai, drąsiai, aktyviai veikti ir net ginti, kovoti už tą patį teisingumą. Abiejų, Mėnulio ir Saulės, teisingumo siekis gali sukelti įtampa – kaip šios vertybės siekti?

Mėnulio pilnatyje Svarstyklėse verta užduoti klausimą – ką aš renkuosi? Ar mano pasirinkimas tikrai laisvas? Ir ar tikrai – mano? Renkuosi aš, ar renkasi mane? Gal pasirinkimas jau buvo padarytas (sąmoningai ar ne)? O gal svarbiau yra – nepasirinkti? Koks yra mano kuriamas santykis? Ar mano indėlis (dėmesys) balansuojant svarstykles kuria grožį ir harmoniją?

Pasitelkime Avino drąsos pažvelgti į Mėnulio apšviečiamą šešėlinę pusę, t.y. mūsų pačių paslaptingąją pasąmoninę gelmę. Pasinaudokime Svarstyklių ženklo išmintimi ieškoti sutarimo, bendrų harmoningų išeities taškų tarp sąmonės ir pasąmonės.

Šios Mėnulio pilnaties Svarstyklėse metu formuosis dar viena pora aspektų, kurių energija susijusi su visiškai skirtingais poliais. Viena vertus, gali išryškėti įtampos tiek asmeniniuose santykiuose, tiek visuomenėje dėl valdžios, galios, kontrolės, paslapčių, finansų. Be to, įprasta pilnaties tendencija padidėjusio (apšviesto) jautrumo ir emocionalumo bus dar labiau suintensyvėjusi. Kita vertus, formuosis nuostabus palaikymas iš planetų, kurios grožio, taikos ir harmonijos siekiams suteiks dvasingumo aukštumų, skatins ne tik mąstyti, bet ir intuityviai ieškoti tinkamiausio, originaliausio sprendimo, kuris būtų priimamas iš Meilės ir vardan Meilės. Nenustebkime, kad šiuo laikotarpiu įžvalga, vizijos, ateities projekcijos gali būti labai aiškios, stiprios ir žinoma, vaisingos.

Tad šios Mėnulio pilnaties Svarstyklėse raktas – sprendimų suderinamumas Dvasios šviesoje. Pusiausvyra ir saikas galioje.

Linkiu, kad Mėnulio pilnatis taptų harmoningai apšviesta pakilimo aikštele galingam Tavo Dvasios skrydžiui.

mountain ranges during nighttime
mountain ranges during nighttime