Prasmingoji Mėnulio pilnatis Šaulyje

Astrologijos praktikė Ieva

6/14/2022

2022-06-14 14:51 2022 m. birželio mėnesio pilnatis yra laikoma superpilnatimi. Superpilnatys yra tokios Mėnulio pilnatys, kurių metu Mėnulis skriedamas savo orbita priartėja prie Žemės arčiausiai. Vizualiai iš Žemės perspektyvos jį matome 6 proc. didesnį ir 16 proc. šviesesnį nei įprastai. Nors Mėnulio disko padidėjimo plika akimi gal ir nelabai pastebėsime, tačiau esant geroms oro sąlygoms tokios Mėnulio superpilnaties ryškumas bus aiškiai didesnis. Geriausiai šį reiškinį stebėti tada, kai Mėnulis yra arčiausiai horizonto jo patekėjimo arba nusileidimo metu. Šiais metais dar ir liepos bei rugpjūčio pilnatys yra laikomos superpilnatimis, iš kurių arčiausiai Žemės ir ryškiausia bus liepos mėnesio 13 d. pilnatis.

Mėnulio pilnatys – Mėnulio ciklo pikas, kulminacija. Tai savotiškas įkopimas į viršukalnės smaigalio tašką, nuo kurio aiškiai matyti visas nueitas kelias ir visi įmanomi horizontai, kur link keliauti tolyn. Mėnulio pilnatys padidina ir išryškina taip pat ir emocijas, jautrumą, turimas savybės ir jų apsireiškimus. Energetika stipriausia, pasąmonės klodai prieinamiausi, kūrybinės ir fizinės jėgos didžiausios. Belieka visą tai tinkamai pritaikyti gyvenime!

2022 m. birželio 14 d. 14 val. 51 min. stos Mėnulio pilnatis Šaulyje. Jos kredo: „Plėtra! Tiesa! Teisingumas!“

Mėnuliui esant Šaulyje veržiamės aukštyn, tolyn ir platyn. Svarbu pakilti virš kasdienybės, nuveikti ką nors didingo, prasmingo ir, žinoma, džiaugsmingo. Esame nusiteikę altruistiškai ir pakylėtai. Tai metas, kai galime išgirsti tikrąjį pašaukimą, kai jaučiame didesnį poreikį ieškoti Dvasios, Tiesos. Svarbus teisingumas, ypač su savimi, su savo jausmais, jų tikrumu. Šiomis dienomis esame linkę ginti savo tiesą ir savo idealus. Mėnulio pilnaties Šaulyje valdovas Jupiteris šiuo metu būdamas Avino ženkle gali būti nusiteikęs ypač ugningai ir pakovoti už teisingumą.

Pilnatys visuomet stoja Saulei esant dangaus skliaute opozicijoje su Mėnuliu. Saulė Dvyniuose susijusi su mentaline energija, kuri greita, bet skirta sprintui, trumpajai distancijai. Mėnulis Šaulyje, priešingai, susijęs su tolimais tikslais, ateities vizija, plačiais užmojais. Suderinti šią priešpriešą padės mūsų švarus ir racionalus intelektas, atpažindamas tiesą ir teisingumą visose mūsų iniciatyvose.

Šios Mėnulio pilnaties raktas – optimizmas ir pakilimas virš kasdienybės, lydimas atsakingo, kryptingo ir teisingo veiksmo, pareigų atlikimo.

Mėnulio pilnaties Šaulyje metu palanku susivokti ir peržvelgti, prireikus koreguoti šias temas:
- Pasaulėžiūra, gyvenimo filosofija, vertybių sistema
- Praktikuojama religija, tradicija, dvasingumas
- Optimizmas, įkvėpimas, pozityvumas
- Išsilavinimas ir turimų žinių perdavimas, mokymas
- Kelionės, užsienis
- Tarptautiniai ryšiai, plėtra, juridiniai klausimai

Šios pilnaties iššūkiai gali būti susiję su iliuzijomis, trikdančiomis aiškiai mąstyti, matyti ateities viziją, tikėti gražesniu rytojumi ir bendrai turėti tikėjimo ir vilties. Stebėkime, ar realybė nepridengta neaiškios miglos šydu, ar susikurta fikcija.

Šią Mėnulio pilnatį:
- Venkime perdėtai išdidintų emocijų
- Įvertinkime, ar ne per daug užsimojome kažko aprėpti?
- Tikrinkime, ar nesusikūrėme iliuzijų, ar nežvelgiame per „kreivą“ veidrodį?
- Pastebėkime, kokias tiesas giname, kokius idealus savimi atstovaujame? Ar mano tiesa yra „tiesesnė“ nei kito?
- Neišlaidaukime
- Nenupulkime į puikybę
- Nebūkime ciniški, egoistiški ir tiesmukiški
- Nesudaužykime savyje ir kituose tikėjimo bei vilties

Tiek supermėnulio pilnaties ryškumas, tiek Šaulio ir jo valdovo Jupiterio simbolinė plėtros ir didžiosios laimės reikšmės mus kviečia patikėti savo žmogiškuoju didingumu, savo galimybių ekspansija. Esame galingi kūrėjai, tad išmintingai išnaudokime šią energiją prisidėdami prie savo, artimųjų, žmonijos, visų gyvų būtybių, Žemės planetos, viso kosmoso šviesios gerovės plėtros. Juk džiugu ir viltinga veikti prasmingai!

Harmoningos ir prasmingos pilnaties!

woman with brown hair wearing white and black floral hijab
woman with brown hair wearing white and black floral hijab
Bright living room with modern inventory
Bright living room with modern inventory
Bright living room with modern inventory
Bright living room with modern inventory
Bright living room with modern inventory
Bright living room with modern inventory