Bendruomeniška Mėnulio pilnatis Vandenyje

Astrologijos praktikė Ieva

8/12/2022

Pilnėjantis ir šviesėjantis Mėnulis išryškina daugelį dalykų, ypač emocinį ir pasąmoninį mūsų pasaulį. Pilnaties metu Mėnulis būna ryškiausiai apšviestas Saulės, nes atsistoja tiesiai priešais ją opozicijoje, todėl laikoma, kad jo poveikis pilnaties metu yra pats didžiausiais, jo energija skleidžiasi galingiausiai. Pilnaties metu tampame jautresni, labiau pasikliauname savo intuiciją, ryškiau girdime savo vidinį balsą.

2022 m. rugpjūčio 12 d. Mėnulio pilnatis stoja Vandenio ženkle. Nors Saulei keliaujant Liūto ženklu svarbu individualumas, širdies reikalai, lyderystė, tačiau Mėnuliui įėjus į Vandenio ženklą kartu suskamba ir bendruomeniškumas, atsinaujinimo poreikis ir plūsteli demokratijos vėjai. Vandenio energijos trykšta draugiškumu, kuris susijęs su laisvės ir lygybės idėjomis. Tokiu pagrindu lengva burtis į bendraminčių tinklus, į kolektyvus, grupes, kuriose išlaikoma pagarba individualizmui. Vandenio simbolis – dvi bangelės, tarsi nematomi ore sklindantys dažniai ar informacijos srautai. Tai inovatyvi, išradinga, alternatyvi energija, susijusi su permainomis, naujovėmis, reformomis, kitokios ateities kūrimu.

Mėnulio pilnaties Vandenyje šūkis – atsinaujinu, kad savo originalumu darniai prisidėčiau prie bendro pasaulio kūrimo ir buvimo jame kartu su visomis gyvomis būtybėmis. Bendra kūryba gyvojoje Žemėje!

Tikėtina, kad ši Mėnulio pilnatis dėl kitų planetų išsidėstymo bus labai intensyvi ir impulsyvi. Nors Mėnulio jungtis su Saturnu gali kiek atvėsinti ar pristabdyti įsisiūbavusį emocinį foną. Saturno energija gali papildyti Mėnulio pilnatį racionaliomis įžvalgomis ir kryptingo tikslo pasirinkimu ar perplanavimu.

Šią pilnatį palanku peržvelgti sritis, kurios paseno ir reikalauja atsinaujinimo.

  • Kur esu nelaisvas?

  • Kur riboju kito laisvę?

  • Ar esu atviras, spontaniškas?

  • Ką man reiškia bendrystė?

  • Kas slegia mano gyvenimą ir iš ko turiu išsivaduoti?

  • Koks yra kitas mano gyvenimo variantas?

Šią pilnatį ypač venkime išsiblaškymo, neatsakingumo, maištingumo, bejausmiškumo. Vertingiau būtų paieškoti savo širdies auksinio siūlo su atjauta besitęsiančio į kitų žmonių, kolektyvų, bendruomenių, visuomenės, tautų širdis.

Draugiškos Mėnulio pilnaties!

people laughing and talking outside during daytime
people laughing and talking outside during daytime