Mėnulio pilnatis Jaučio ženkle. Mėnulio užtemimas

2023 m. Spalio 28 d. Mėnulio pilnatį Jaučio ženkle lydės Mėnulio užtemimas. Užveriame užtemimų koridoriaus vartus, tačiau užtemimo energija dar jausis kelias savaites, o su pasekmėmis galime susidurti dar visą pusmetį.

Astrologė Ieva

10/27/2023

bokeh photography of woman holding paper lantern
bokeh photography of woman holding paper lantern

2023 m. Spalio 28 d. Mėnulio pilnatį Jaučio ženkle lydės Mėnulio užtemimas. Užveriame užtemimų koridoriaus vartus, tačiau užtemimo energija dar jausis kelias savaites, o su pasekmėmis galime susidurti dar visą pusmetį.

Tai dar viena Visatos ciklų egzaminų sesija. Nebūtina jų bijoti, bet, priešingai, padėkoti, kad mums, „studentams Žemėje“, suteikiamos progos prisiliesti prie Kosmoso bibliotekos archyvų, kai per besiformuojančius įvykius, aplinkybes ar vidines būsenas galime suvokti savo gyvenimo evoliucijos pažangą. Dabar aiškiau nei bet kada galime pamatyti savo neišspręstus ar „toli nugrūstus“ gyvenimo klausimus. Stebėkime, skaitykime Visatos žinutes, patirkime visu kūnu ir prisiimkime atsakomybę už kuriamą savo gyvenimo kelią. Jei reikia, darykime sąmoningą pokytį.

Mėnulio ciklo kulminacijos taškas yra pilnatis, kai Saulė (sąmonė) savo šviesa labiausiai išryškina Žemės palydovą (pasąmonę). Mėnulio užtemimo metu šis maksimalus Mėnulio apšvietimas trumpam dingsta iš žmonijos akių. Žemė savo šešėliu pridengia Mėnulio spindėjimą. Kosminio šešėlių teatro spektaklis. Gali būti, kad kai kam bus neaiški tokio vaidinimo esmė, bet per laiką nusistovėjus energijai suvoksime šio pasąmoninio šešėlių teatro prasmę. Užtemimo metu svarbu save apkabinti ir palaikyti, ypač jei energijų intensyvumas pradėtų blaškyti į skirtingas puses.

O išlaikyti balansą teks tarp dviejų skirtingų polių: Jaučio ir Skorpiono ženklų energijų. Gerai, kad Mėnulis Jaučio ženkle kiek stabilesnis, ramesnis, ieško gyvenimo grožio ir malonumo, siekia įžeminti ir stabilizuoti chaosą. Palanku peržvelgti savo saugumo garantus, gyvenimo pamatus, materialų apsirūpinimą, finansų sritį. Kas Tau suteikia ramybės ir tvirtos žemės po kojomis būseną? Kaip Tu ilsiesi ir kas yra Tavo meilės, taikos ir grožio salos? Nuoširdžių atsakymų gali prisireikti, nes Saulė Skorpiono ženkle neria į priešingą, intensyviąją pusę – į vidines gelmes, pasąmoninius šešėlius, nematomas pasaulio paslaptis. Čia siekiama suvokti tas paslaptis per energijas, per jų transformaciją, per vidinių galių įvaldymą, per ribų ir tabu peržengimą. Pasitelkime savo išmintį ir leiskime „nutikti“ balansui tarp šių skirtingų energijų. Jos abi kalba apie žmogaus potencialą, stiprybę, apie turimas energetines galias ir materialias vertybes bei savivertę. O kas, jei žmogus iš tiesų yra labai galingas?

Šio užtemimo laukas taip pat susijęs ir su Svarstyklių bei Avino ženklų ašimi. Vėl ir vėl esame kviečiami atsisukti pirmiausia į save, į savo poreikius, savo gyvybinės energijos pritekėjimus ir nutekėjimus, į savo sielos misiją ir asmenybės kelią, į drąsą būti savimi. Prisiminkime, kada pasakėme „aš tik po jūsų“, kada mandagiai nieko nepasakėme, kada pasakyti už mus leidome kitiems? Ar kartais nepamynėme savęs ir „nesusipakavome“ savo vertės? Mokykimės harmoningo sugyvenimo su kitais, tačiau visų pirmiausia – sugyvenimo su savimi (pagarbiai, jautriai ir atidžiai savo baziniams poreikiams ir unikalumui). Savo ašies suvokimas ir jos išlaikymas kasdienybėje ir santykiuose su kitais yra labai svarbus. Tik pradėję iš tiesų gerbti save, sukursime santykius, kuriuose vyraus tikra pagarba.

Dėl kitų šio kosminio spektaklio herojų gali jaustis nesusikalbėjimo, impulsyvių ginčų ar tinkamai nepasvertų, impulsyvių poelgių, ypač finansinių. Taip pat ir padidėjusio nerimo, nepaaiškinamų nerimastingų minčių, nereikalingo smulkmeniško priekabumo. Kita vertus, savo dėmesiu galime atsigręžti į kitų dažnių bangas: atidumą, proto aštrumą, konstruktyvų dialogą, kruopštų apskaičiavimą ir planavimą.

Šios Mėnulio pilnaties ir užtemimo raktas – paprastumas. Prastai, nuoširdžiai ir atkakliai rinkimės tai, kas teikia gyvenimo skonio ir malonumo. Gal Tavo spektakliui nebūtini dramos elementai?

P.S. Pagalvok, ką Tau asmeniškai simbolizuoja užtemimai? Kokią turi jų stebėjimo patirtį? O gal prisimeni užtemimų įvykių ar pastebi jų atsikartojimų? Asmeninė patirtis svarbi kuriant savo autentišką istoriją ir nepasiduodant taip giliai įsišaknijusiai masinei reakcijai, kuri automatiškai įjungia raudoną nerimo lemputę vos išgirdus žodį „užtemimas“. Ar iš tiesų Tavo istorijoje tiek bauginančių ir fatališkų užtemimų situacijų? Gal kaip tik priešingai - sėkmingo pokyčio patirčių? Kurkime savo unikalią istoriją: be toksiškų ar atgyvenusių šablonų.