Mėnulio jaunatis Svarstyklių Zodiako ženkle. Saulės užtemimas.

Šios Mėnulio jaunaties energija kiek kitokia nei įprastos jaunaties dėl užtemimo jėgos ir dėl savo retrospektyvumo: galime pamatyti ne tik potencialą, bet ir nuosmukį, klaidas, pabaigas, taip pat vienokius ar kitokius „mazgų išrišimus“, praeities šmėklas ar angelus.

Astrologė Ieva

10/13/2023

i love you to the moon
i love you to the moon

2023 m. spalio 14 d. 20 val. 54 min. Mėnulio jaunatis Svarstyklių Zodiako ženkle ir Saulės užtemimas praveria vartus į užtemimų koridorių. Spalio 28 d. juos užvers Mėnulio pilnatis Jaučio Zodiako ženkle su Mėnulio užtemimu. Laikotarpis tarp užtemimų yra ypatingos galios metas. Tai tarsi portalas, per kurį galėtume pagreitinti evoliuciją (tačiau ir nuosmukį taip pat). Galime aiškiau pamatyti savo praeities sprendimų pasekmes, susidurti su karminėmis situacijomis, patirti savo veiksmų ar priešingai, neveikimo, padarinius. Šio laikotarpio įvykiai ir situacijos mus skatins tobulėti, evoliucionuoti. Tad labai svarbu stebėti aplinką, suvokti įvykių prasmę, išgirsti žmonių lūpomis perduodamas Visatos žinutes. Geriau neforsuoti, nespausti ar bandyti kažką pritraukinėti ar pritempinėti, bet priešingai, įsiklausyti, išjausti, atsiduoti Visatos vedimui.

Saulės užtemimai vyksta per Mėnulio jaunatis, tačiau ne per kiekvieną iš jų Saulę užtemdo Mėnulis. Nors Saulės skersmuo yra 400 kartų didesnis už Mėnulio, bet, žiūrint iš Žemės, ji yra nutolusi tiek pat kartų toliau nei Mėnulis, todėl dėl šių dangaus kūnų skirtingų atstumų ir galime matyti Saulės uždengimą Mėnulio šešėliu.

Senovėje žmonės bijojo dangaus šviesulio užtemimo, tai buvo natūralios tvarkos sutrikdymas. Pasaulio kultūrų mituose ir papročiuose šis reiškinys buvo aiškinamas skirtingai. Pavyzdžiui, Kinijoje dangaus drakonas užpuldavo ir prarydavo Saulę. Žmonės gelbėdavo Saulę mušdami būgnus, skleisdami trankius garsus. Panašiai pasakojama ir Indonezijoje, kad drakonas suėsdavo Saulę, bet nusideginęs liežuvį ją išspjaudavo. Vienoje iš Afrikos genčių buvo pasakojama legenda apie žmonių tarpusavio pykčius ir kovas, kurie persimetė ir į dangų, kur Saulė ir Mėnulis ėmė tarp savęs kovoti ir užtemo. Todėl užtemimų metu einama atsiprašyti, susitaikyti, žmonės buriasi į taikius susiėjimus, kad paskatintų taiką ir tarp dangaus kūnų. Polinezijos mite pasakojama, kad dangaus kūnai užtemimo metu susijungdavo ir taip gimdavo žvaigždės, kurios nušviečia gyvenimą.

Šios Mėnulio jaunaties energija kiek kitokia nei įprastos jaunaties dėl užtemimo jėgos ir dėl savo retrospektyvumo: galime pamatyti ne tik potencialą, bet ir nuosmukį, klaidas, pabaigas, taip pat vienokius ar kitokius „mazgų išrišimus“, praeities šmėklas ar angelus. Užtemimai turi savo cikliškumą, tad pravartu peržvelgti gyvenimo laikotarpį nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. spalio mėn. Taip pat laikotarpį nuo 2023 m. balandžio mėn. užtemimo. Atpažinkime tendencijas, kokie vyksta įvykiai, naujos pradžios ar iniciatyvų užuomazgos, o galbūt pabaigos ar baigčių formavimosi įžanga? Užtemimų ciklai leidžia mums atpažinti savo asmenybės ir sielos bendradarbiavimo pasireikšimus.

Mėnulio jaunatys Svarstyklių Zodiako ženkle susiję su santykiais. Per santykių prizmę tenka pažvelgti ir į save, ir į bendravimą su kitais, į draugystes, į partnerysčių temas. Matuojamės gyvenimo balanso lygius arba disbalanso apimtis; sąžiningų mainų, davimo ir grąžos pusiausvyrą. Ieškome gyvenimo gerovės, harmonijos, taikos, teisingumo. Šiuo metu šios temos gali pasireikšti kiek aštriau, galime jausti griežtą gyvenimo pokyčio ar vidinės transfromacijos pareikalavimą. Jei kažkada minėtose temose galėjome „praslysti“ nepastebėti, nekreipti dėmesio ar nutylėti, dabar, tikėtina, nebus pateisinamas joks toksiškas veikimo modelis. Šiuo metu galime jausti ir minčių, idėjų, proto, mentalinės energijos suaktyvėjimą. Gerai, jei mūsų mintys bus palaikančios ir ieškančios konstruktyvių sprendimų ten, kur jų reikia. Priešingu atveju – prisiminkime arba ieškokime to, kas padėtų sugrįžti į savo ramybės šventovę.

Šios jaunaties raktas – santūrumas, grožis, darna. Ar galėtume priimti, kad ir kas bevyktų šiuo laikotarpiu, yra pats reikalingiausiais ir teisingiausias variantas? Kad ir kas bevyktų, ar galėtume sau leisti kurti meilės ir tikrumo tiltus mūsų santykiuose? Ar galėtume iš naujo atrasti gyvenimo grožį ir įkvėpti lengvumo?