Kūrybiška Mėnulio pilnatis Liūto Zodiake

(at)Kurkime naująjį save. (at)Gaivinkime savo žaismingą, džiaugsmingą, mylintį ir pasitikintį Kūrėją. Lengvai ir nuoširdžiai.

Astrologijos praktikė Ieva

2/5/20232 min read

2023 m. vasario 5 d. 20 val. 28 min. stoja Mėnulio pilnatis Liūto Zodiake. Astronominės žiemos viduryje Mėnulis primena mums apie šilumą, šviesą, džiaugsmą ir meilę. Ar prisimeni tą rugpjūčio dangų ir jos Saulės kaitrą? Atėjo metas praverti sandėliukus ir ištraukti užkonservuotas Saulės dovanas. Tiesiogine prasme, ir perkeltine. Saulė kiekvieną iš mūsų šioje Žemėje apdovanojo dalele savęs. Taip, kaip ji šviečia ir šildo leisdama gyvybei skleistis, taip ir mes spinduliuojame savo energija ir dėmesiu kurdami savo pasirinkimus ir gyvenimą. Mėnulio pilnatis Liūto Zodiako ženkle, kurį valdo Saulė, išryškins mūsų saviraišką ir kūrybiškumą (jo klestėjimą ar skurdumą, jo potenciją arba slopinimą).

Kūrybiškumas – ne vien meniškumas. Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, greitai orientuotis sudėtingose situacijose, lengvai ir netipiškai spręsti problemas. Tad kuriame mes kiekvienas asmeniškai diena iš dienos, nuo pat ryto iki nakties, pagal savo individualias savybes, charakterį, mąstymą, vaizduotę, smalsumą, motyvaciją ir t.t.

Mėnulio pilnaties šviesoje apžvelkime savo gyvenimo kūrybą, savo energijos indėlį į gyvenimo „statybą“. Kokius talentus Tavo siela atsinešė į Tavo kūną, į šį gyvenimą? Kaip juos atskleidi, vystai? Ar leidi Dieviškajam talentui (kūrybai) sklisti iš tavo širdies, tavo rankomis, žodžiais, idėjomis, veiksmais, visu gyvenimu?

Mėnulis savo pilnatimis mums apdovanoja vidinio žvilgsnio skvarbumu, padidėjusia intuicijos jautra. Tad daug ryškiau, emocionaliau ir psichiškai jautriau išgyvename savo vidiniu pasauliu visus išorinius įvykius, situacijas, bendrą pasaulio reikalų foną. Mėnulio pilnatis Liūto Zodiake žemiausiu savo pasireiškimu gali skleistis per dramatizmą, egoizmą, šiurkštumą, puikybę. Aukščiausiąja raiška ji skleisis per besąlyginę meilę, orumą, kilnumą, dosnumą. Laikydamiesi vidurio kelio susitiksime su optimizmu, pasitikėjimu, žaismingumu, romantika. Ką renkiesi sukurti Tu?

Mėnuliui esant Liūto Zodiake opozicijoje Saulė keliauja Vandenio Zodiako ženklu, kuris simbolizuoja laisvę, permainas, pažangą, naujoves. Be to, Saulė ir Mėnulis su Vandenio valdovu Uranu šiuo metu kiek įtemptai „bendrauja“ dangaus skliaute. Tad galime jausti padidėjusį emocinį ir intelektinį intensyvumą, nerimą, „įsielektrinimą“ ar net „sproginėjimus“ santykiuose, galime patirti planų pasikeitimų ar neprognozuotų „kitokių variantų“. Sakykime, kad atėjo laikas profilaktinei patikrai, po kurios gauname „bilietą į vieną pusę“ su užrašu „Atsinaujinimas. Iš esmės.“. Tad nusiteikime evoliucijai, jei galime, pasiruoškime netikėtumams, o dar geriau – patys sukaupkime drąsą ir inicijuokime pokyti ten, kur jau tikrai nebegalima daugiau kažko (pa)kęsti ar tęsti. Gana yra GANA! Pasitikėkime savo širdies įžvalga, per kurią kalba Visata ir Gyvenimas.

Šios Mėnulio pilnaties raktas yra širdyje.
(at)Kurkime naująjį save. (at)Gaivinkime savo žaismingą, džiaugsmingą, mylintį ir pasitikintį Kūrėją. Lengvai ir nuoširdžiai.

grayscale photo of lion lying on grass field
grayscale photo of lion lying on grass field