Antroji Mėnulio jaunatis Avino ženkle. Saulės užtemimas.

Ar žinai, kad esi Kūrėjo ugnies nešėjas Žemėje? Linkiu drąsos tai šviesai skleisti. Linkiu išminties ir nepalaužiamo žinojimo, kada ateina metas tą šviesą pasaugoti savyje ramybės būsenoje.

Astrologijos praktikė Ieva

4/20/2023

solar eclipse 3D wallpaper
solar eclipse 3D wallpaper

2023 m. balandžio 20 d. ryte 7 val. 12 min. įvyks Mėnulio jaunatis Avino Zodiako ženkle. 7 val. 17 min. sulauksime Saulės užtemimo maksimumo. Tai hibridinis užtemimas, pereinantis iš žiedinio į visišką. Kitas toks užtemimas bus tik po 18 metų. Lietuvoje jis nebus matomas, tad jo poveikis švelnesnis. Ši jaunatis ypatinga dar ir tuo, kad tai antroji iš eilės Mėnulio jaunatis Avino ženkle. Tą pačią dieną jau 7 val. 29 min. Mėnulis, o 11 val. 13 min. ir Saulė pereina į Jaučio ženklą. Mūsų šviesuliai tarsi susitarę lūkuriuoja kad dar kartą perduotų ugningą Avino drąsos ir naujos pradžios žinutę. Vis tik tai yra labai svarbu.

Šis užtemimas atidaro „užtemimų koridorių“, kuriuo keliausime iki kito 2023 m. gegužės 5 d. Mėnulio užtemimo. Jau kurį laiką galėjome jausti intensyvėjančių energijų sūkurius, netikėtus įvykius, jautresnę nervų sistemą. Užtemimų laikotarpiu įprastai susiduriame su neišvengiamomis savo anksčiau padarytų sprendimų ir veiksmų (o gal ir neveikimo) pasekmėmis. Dažnai esame įtraukiami į situacijas ar įvykius tam, kad padarytume pokyti, išliptume iš seno, atgyvenusio veikimo modelio arba nutrauktume senus įpročius, įsitikinimus ar pan. Tai suvokus – daug lengviau priimti kylančių karminių verpetų suintensyvėjimą ir pasinaudoti proga sąmoningai iš jų pasitraukti. Užtemimų laikotarpiai – tai galingos energijos portalai, tarsi šuliniai, kuriuose aktyvuojasi visos potencialios galimybės. Jei susitelksime į negatyvą, jis padidės, bet jei įžvelgsime galimybes, taps įmanomas evoliucinis šuolis. Kad ir koks chaosas aplink vyktų, supraskime, tai kosminė Visatos pagalba, kuri mums nutiesia pagreitintą bėgimo takelį. Tik savo laisva valia gailime tuo pasinaudoti (arba ne).

Gal kai kam bus sunku tuo būtų patikėti, bet tokie laikotarpiai gali tapti mūsų asmenybės ir sielos gydymo etapai. Tad tokiais laikotarpiais visada rekomenduojama neįsisukti į reikalų, įvykių verpetus, neprisiplanuoti ir neinicijuoti per daug didelių, sunkių ar svarbių darbų. Geriau šiek tiek atsitraukti tam, kad labai gerai pajustume ir suvoktume mums asmeniškai siunčiamas svarbias žinutes. Kita vertus, kitiems šios galingos energijas kaip tik pasitarnauja ypatingoms transformacijoms, pokyčiams. Tai ne tik individualių žmonių gyvenimų „peržiūros“ laikotarpis, tai ir kolektyvinis žmonijos dvasinės evoliucijos patikrinimas.

Saulės užtemimai visada savyje turi padidintą jaunaties energijos potencialą, tai kosminio atsinaujinimo momentas (tarsi būtų paspaustas reset mygtukas). Toks senų ciklų išbaigimo laikotarpis ir naujų sėklų sėjimo metas sutampa ir su šios Mėnulio jaunaties simbolinėmis reikšmėmis. Jaunatys Avino zodiako ženkle mums visada nurodo į atsinaujinimą, išsigryninimą, atsigręžimą į save tikrą, autentišką, į paiešką savasties, savo individualaus veikimo modelio, savo unikalaus dieviško talento skleidimo. Šioje žemėje kiekvienas esame su savo misija. Avino Zodiako simbolika suteikia drąsos būti savimi, būti savarankišku lyderiu, natūraliu ir nuoširdžiu, kovoti už save, už savo teritoriją, savo žmones, savo idėjas. Tai veržlus, aktyvus ir pasitikintis archetipas.

Pasitikrinkime dar kartelį, ar tikrai padariau viską, kas nuo manęs priklauso, kad naujų ciklų sandūroje įžengčiau būdamas tiesoje ir tikrume su savimi, su aplinka, su visu pasauliu.

Šio užtemimo metu ugniniu Avino ženklu keliaus ir Jupiteris, kuris pats būdama ugnies stichijos planeta bus linkęs išdidinti dalykus (tiek iniciatyvas, veržlumą, kūrybiškumą, optimizmą, tiek kivirčus, aštrias situacijas, impulsyvias emocijas). Asteroidas Chironas astrologijoje laikomas harmonijos, pusiausvyros, susitarimo be agresijos simboliu, taip pat gyduoliu. Lėtai keliaudamas Avino ženklu čia jis bus iki 2026 metų. Tad visu šiuo laikotarpiu (ir užtemimų aktyvacijos metu) turime galimybę išsigydyti individualias ir kolektyvines žmonijos sielos žaizdas susijusias su laisve, nepriklausomybe, ryžtu, pasitikėjimu, išlikimo instinktu. Baltasis mėnulis (Selena) taip pat bus nesenai įėjęs į Avino ženklą, kaip apsaugos ir palaiminimo garantas. Jaunatį palankiai veiks ir Saturnas, skatinantis atkakliai veikti savo užsibrėžtų tikslų labui, imtis konkrečių planų realizacijos.

Be šių teigiamų aspektų formuosis ir Plutono „kirtis“ jaunačiai. Dėl jos daug giliau galėsime pajausti savo emocinę bei psichologinę būseną. Tai nuoroda ir į didesnes transformacijas. Tačiau taip pat galime patirti ir didesnį pasipriešinimą, aktyvuotą kontrolę, gilesnes baimes, bendrai „pakilusį spaudimą“ aplinkoje. Evoliucijos troškimas gali išvirsti į kovą dėl valdžios ar dar didesnio status quo įtvirtinimo bijant prarasti tai, ką jau „užvaldėme“.

Tad šiuo laikotarpiu savo jėgą panaudokime ne destruktyviu būdu, bet priešingai, konstruokime naujo begalinių galimybių gyvenimo pamatus. Ne konkuruokime – o ieškokime bendradarbiavimo variantų. Nesilaikykime seno kategoriškumo, bet efektyvaus lankstumo.

Ar žinai, kad esi Kūrėjo ugnies nešėjas Žemėje? Linkiu drąsos tai šviesai skleisti. Linkiu išminties ir nepalaužiamo žinojimo, kada ateina metas tą šviesą pasaugoti savyje ramybės būsenoje.